Arbocatalogus

Arbocatalogus Mobiliteit

Dit is de arbocatalogus voor de sector mobiliteit: de bedrijven en
instellingen die outplacement, loopbaanbegeleidingsdiensten en
(loopbaan)coaching verzorgen.
De arbocatalogus biedt richtlijnen om de arbo risico's in het werk zo
klein mogelijk te maken.

Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan minder verzuim en een gezonde
werkvloer. Het welzijn van de medewerkers wordt hiermee niet alleen
gewaarborgd maar ook de kosten ten aanzien van verzuim worden beheerst.

Klik hier om de arbocatalogus in te zien.